<

Sociolog

6. juni 2016

Sociologi (Kandidatuddannelse) – Aalborg Universitet

September 2012 – Februar 2015

Specialisering i kvantitative metoder, med et semester afholdt på humanistisk informatik, omhandlende interaktionsdesign. Specialet handler om den praktiske anvendelse af den før grundlagte metode og undersøgelse af dennes udbytte. I forbindelse hermed udviklede jeg både spørgeskemaplatform og analyseværktøjer.

 

Sociologi (Bacheloruddannelse) – Aalborg Universitet

September 2009 – Juni 2012

Bacheloropgaven omhandlede mulige metodiske tiltag i forbindelse med besvarelsesprocessen af onlinebaserede spørgeskemaer – og danner fundament for senere speciale.

 

Hvorfor sociologi?

Det kan synes som en utraditionel sammensætning at være uddannet sociolog og samtidigt være erfaren udvikler – men gennem min uddannelse har jeg vist hvordan de to ting kan drage nytte af hinanden. I både bachelor- og specialeopgaven illustrerer og demonstrerer jeg hvordan at udvikling af nye redskaber til dataindsamling i onlinebaserede spørgeskemaer vil kunne medvirke til mere valide undersøgelsesresultater og en dybere indsigt i besvarelserne og processen. Ligeledes opnår jeg gennem sociologien indsigt i  hvordan indsamlede data kan bearbejdes og anvendes til at danne sig ny og brugbar viden om brugere, kunder eller potentielle kunder – således at der ikke træffes virksomhedsbeslutninger på fejlagtige grundlag.